Seniorentheater De Rimpel | Een mens is nooit te oud om te spelen!
Terug naar BOVEN!

Seniorentheater De Rimpel

Een mens is nooit te oud om te spelen!


Eigen VoorstellingenMoederziel

Een theatervoorstelling over eenzaamheid

'Moederziel' is de titel van de nieuwste voorstelling van de Rimpel. Het thema van deze voorstelling is eenzaamheid, van met name ouderen en de gevolgen daarvan. Door de corona-pandemie heeft dit thema een extra lading gekregen.

Subthema's die erin verwerkt zijn: alcoholgebruik, daten tussen ouderen, dementie, nieuwe technologieën om eenzaamheid tegen te gaan, de snel veranderende digitale wereld, misbruik van de alarmknop.

Het thema wordt met humor belicht en gerelativeerd. Door sketches en liedjes aaneen te rijgen is er een ludieke, luchtige theatervoorstelling van gemaakt.

Seniorentheater De Rimpel speelt MOEDERZIEL...

Klik op afbeelding voor grotere versie...

Deze voorstelling werd mogelijkgemaakt door:


Mienskipsfonds Leeuwarden
Stichting Roelof Steinvoorte
Stichting Amelanderhof
Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Stichting Sluyterman van Loo
Roelof Geertsemafonds
Stichting RCOAK

KLIK HIER VOOR DE PERSMAP!

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S die tijdens de voorstelling gemaakt zijn...Mantelzorg omdat het .....

De Rimpel speelt tien cabareteske scènes waarin de mantelzorg van alle kanten belicht wordt. Daarbij is humor een belangrijk uitgangspunt.

DE mantelzorger? Die bestaat niet: Het is de echtgenoot of de dochter; soms een buurvrouw of vriendin. Maar hoe de familiaire of vriendschappelijke band ook is, veel mantelzorgers lopen tegen dezelfde zaken aan: een (te) grote betrokkenheid en daardoor uitputting en vaak volledige opoffering. Was dat wat de regering voorhad met de participatiemaatschappij?

Seniorentheater De Rimpel houdt het publiek een spiegel voor over het thema 'Mantelzorg'. Want hoe pijnlijk sommige situaties ook zijn, door een theaterbril valt er gelukkig genoeg te lachen. En dan wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld vaak de band is tussen de zorgvrager en mantelzorger.

Scène uit Mantelzorg omdat .....

De Rimpel ... maakt wat los!

Met het project 'De Rimpel maakt wat los!' willen we ook ouderen bereiken in woonzorgcentra en aanleunwoningen. Ouderen die niet direct actief deelnemen aan culturele activiteiten, omdat ze bijvoorbeeld niet mobiel zijn, omdat ze denken dat het niets voor hen is of omdat ze niet durven.

Met de senioren-acteurs van De Rimpel komen we bij woonzorgcentra langs om samen theater te maken. We laten zien hoe het proces van theatermaken in z'n werk gaat.

Doel:

ouderen in woonzorgcentra
- in contact brengen met theater
- actief laten deelnemen aan het maken van theatrale scènes
- stimuleren om aan een voor hen nieuwe activiteit deel te nemen
- een leuke middag bezorgen
- in contact brengen met ouderen die theater maken

Uitvoering:

In het woonzorgcentrum zit het publiek in de zaal. Na een inleiding door regisseur Gea Struiksma speelt De Rimpel een aantal scènes. Hierna gaat de regisseur in gesprek met de zaal: herkent u de gespeelde situatie? Is u ook wel eens iets dergelijks overkomen?
Na een korte pauze laat de regisseur een aantal foto's zien op een beamerscherm. N.a.v. deze foto's wordt in gesprek met de zaal, een aantal scènes bedacht 'uit het leven gegrepen'. Vervolgens worden deze scènes op improvisatiebasis gespeeld door enkele leden van De Rimpel.
Op speelse en ongedwongen manier wordt ook een aantal mensen uit de zaal betrokken bij de uitvoering. Dat kan zijn door te vragen hoe de scène op een bepaald punt verder zou kunnen verlopen. Maar het publiek wordt ook uitgedaagd zelf mee te spelen. Een aantal mensen kan dus ook zelf regisseur of acteur zijn en meespelen met de ervaren acteurs van de Rimpel.

Deze opzet kan een aantal keren herhaald worden waarbij de rol van het publiek ongemerkt steeds groter kan worden. Het proces van het maken van een scène en het spelen van toneel is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.

De ervaring leert dat ouderen die op deze manier met theater bezig zijn, even helemaal uit hun normale doen zijn, de dagelijkse zorgen loslaten en eens lekker kunnen lachen.

Duur:

2 uur inclusief pauze

Kosten:

op aanvraag

Benodigdheden:

- podium of speelvloer van 6 x 3 meter
- beamer met scherm

Theatermaken vóór, dóór en mét ouderen.

Blauwe Zone

De eerste (en meteen eigen) voorstelling van Seniorentheater De Rimpel, uit 2016. Deze voorstelling wordt inmiddels niet meer opgevoerd.

Blauwe Zone, een theaterstuk van De Rimpel