Terug naar BOVEN!
De Rimpel, seniorentheater door en voor ouderen, optredend in en buiten Leeuwarden / Friesland. De Rimpel, seniorentheater door en voor ouderen, optredend in en buiten Leeuwarden / Friesland.


Wat doet De Rimpel?

Elke week komen de spelers bij elkaar en krijgen ze spellessen theater.

De spelers leren hoe je een personage opbouwt, hoe scènes worden opgebouwd en hoe personages zich tot elkaar kunnen verhouden. Improvisatietheater is de basis van alles.

Dat klinkt allemaal heel serieus maar het plezier staat voorop: we lachen wat af! De spelers bedenken zelf scènes 'uit het leven gegrepen'. De vorm lijkt nog het meest op cabaret.

Elk jaar proberen we een nieuwe voorstelling te maken. Zo hebben we al verschillende voorstellingen gemaakt... waarmee wij in besloten kring, maar ook in het openbaar optreden.


En wat kost het?

Deelnemers zijn lid van de wijkvereniging Bilgaard voor € 13,50 per jaar. Ook mensen die niet in de wijk Bilgaard wonen, kunnen lid worden.

Per les wordt € 5,00 contributie gevraagd met een bijdrag van € 0,25 voor de zaalhuur. (Dat is samen € 5,25 per les.)

Het totale bedrag wordt aan het begin van het seizoen geïnd.

Thee kost € 0,75 per kopje, koffie € 1,-.

Per jaar wordt er gedurende 30 weken les gegeven op maandagmiddag.

Hieronder: Tv-programma 'Hea' op bezoek bij De Rimpel...

Seniorentheater De Rimpel © Disclaimer